ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ

ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ, ଗଜପତି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୨୦୧୭-୧୮ ସମ୍ବନ୍ଧେ

ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଦୟାକରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍‍କୁ କ୍ଲିକ୍‍ କରନ୍ତୁ

ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ(PDF, ୧୭୩ କେ.ବି.)