ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଦଲିଲ

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଦଲିଲ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ZILLA SWASTHYA SAMITI, GAJAPATI ପାଇଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଲିଖିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ | 02/12/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (597 KB)
ଆପତ୍ତିଗୁଡିକର ଅନୁପାଳନ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ | ନଂ 8938 ତାରିଖ 30.09.2021 ଏବଂ 5439 ତାରିଖ 02.08.2022 SSMTC-NVDBCP & RMNCAH + N ପରାମର୍ଶଦାତା ପଦ ପାଇଁ 03/11/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ବିଜ୍ଞାପନ 01/10/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (294 KB)
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ R.A ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଏଣ୍ଟ ଯୋଜନା 10/10/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
14/10/2022 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 10.00 ରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁମ୍ମା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ 30/09/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
19/10/2022 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 10.30 ରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲିଙ୍ଗପୁର ଗୋସାନି ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ 30/09/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
29/09/2022 ଏବଂ 30/09/2022 ତାରିଖ ସକାଳ 10.00 ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ 23/09/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
28/09/2022 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 10.00 ରେ ଆଦରଶା ବିଦ୍ୟାଲାୟ ଆଲ୍ଲାଦା କାଶୀଙ୍ଗର ବ୍ଲକ ଡିଷ୍ଟ ଗଜପତିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ 23/09/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
SSD ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ସିଲେକ୍ଟ ତାଲିକା ଏବଂ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ 01/08/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଳିକା ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ 28/07/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)