ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅଧିସୂଚନା

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଅଧିସୂଚନା
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଜି ଆର ଏସ – ଅନୁଚିତ ଆଭ୍ଯାର୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆପତି ଆମଂତ୍ରିତ – ପି ଡି ଡିଅରଡିଏ ଗଜପତି 13/07/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ବିଜ୍ଞାପନ 05/07/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (811 KB)
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଗଜପତି ତରଫରୁ ପି ଇ ଟି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଖାରଜ ତାଲିକା 15/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (471 KB)
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଗଜପତି ତରଫରୁ ପି ଇ ଟି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା 15/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଗଜପତି ତରଫରୁ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଖାରଜ ତାଲିକା 15/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଗଜପତି ତରଫରୁ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା 15/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଗଜପତି ତରଫରୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା 15/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଗଜପତି ତରଫରୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଖାରଜ ତାଲିକା 15/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଗଜପତି ତରଫରୁ ଟି ଜି ଟି ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଖାରଜ ତାଲିକା 15/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଗଜପତି ତରଫରୁ ଟି ଜି ଟି ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା 15/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)