ଅଧିସୂଚନା

ଅଧିସୂଚନା
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଥଇଥାନ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଜନା ୨୦୧୯ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସତ୍ୟାପନ 05/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ଆର୍. ଉଦୟଗିରି ତହସିଲର ମାନଦଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟାୟନ 27/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ରାୟଗଡ ତହସିଲର ମାନଦଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟାୟନ 27/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ନୂଆଗଡ ତହସିଲର ମାନଦଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟାୟନ 27/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (750 KB)
ମୋହନା ତହସିଲର ମାନଦଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟାୟନ 27/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ତହସିଲର ମାନଦଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟାୟନ 27/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
କାଶିନଗର ତହସିଲର ମାନଦଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟାୟନ 27/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ଗୁମ୍ମା ତହସିଲର ମାନଦଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟାୟନ 27/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ(୧୮ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ) ନେବା ପାଇଁ ଇଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 06/03/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (267 KB)
ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୋଷକ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଇଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 06/03/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)