ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଅସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ମୋହନା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମଗୁଡିକର ରିଭାଇଜିଡ ମାର୍କେଟ ଭେଲ୍ୟୁ 02/04/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଆର୍. ଉଦୟଗିରି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମଗୁଡିକର ରିଭାଇଜିଡ ମାର୍କେଟ ଭେଲ୍ୟୁ 02/04/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ନୁଆଗଡ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମଗୁଡିକର ରିଭାଇଜିଡ ମାର୍କେଟ ଭେଲ୍ୟୁ 02/04/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (929 KB)
ରାୟଗଡ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମଗୁଡିକର ରିଭାଇଜିଡ ମାର୍କେଟ ଭେଲ୍ୟୁ 02/04/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମଗୁଡିକର ରିଭାଇଜିଡ ମାର୍କେଟ ଭେଲ୍ୟୁ 02/04/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
କାଶିନଗର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମଗୁଡିକର ରିଭାଇଜିଡ ମାର୍କେଟ ଭେଲ୍ୟୁ 29/04/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ଗୁମ୍ମା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମଗୁଡିକର ରିଭାଇଜିଡ ମାର୍କେଟ ଭେଲ୍ୟୁ 02/04/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)