ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମହାରାଜା ଗଜପତି

ଗଜପତି ମହାରାଜା ଏବଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି ପ୍ରାସାଦ

ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକଙ୍କ ସହିତ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି
ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକଙ୍କ ସହିତ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି
ଗଜପତି ମହାରାଜା
ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକଙ୍କ ସହିତ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳ ଉଦ୍ଘାଟନ
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳ ଉଦ୍ଘାଟନ
ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଠାରେବ୍ରିଟିଶ ଶାସକଙ୍କ ସହିତ ଗଜପତି ମହାରାଜା
ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଠାରେବ୍ରିଟିଶ ଶାସକଙ୍କ ସହିତ ଗଜପତି ମହାରାଜା
ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ନୌକା ବିହାର
ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୀତା ସାଗରରେ ନୌକା ବିହାର