ଚୁକ୍ତି ବିଷୟକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
ଚୁକ୍ତି ବିଷୟକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଚୁକ୍ତି ବିଷୟକ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

06/11/2018 06/12/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍ (1 MB)