ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧିନରେ ଚୁକ୍ତିଭିତିକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧିନରେ ଚୁକ୍ତିଭିତିକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧିନରେ ଚୁକ୍ତିଭିତିକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଗଜପତି ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଲି ପଡିଥିବା ପଦବୀର ପୁରଣ ନିମନ୍ତେ ତାଲିକା ।

28/12/2018 07/01/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)