ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଗଜପତି ଅଧିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଗଜପତି ଅଧିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଗଜପତି ଅଧିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଗଜପତି ଅଧିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଖାରଜ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା |

31/08/2018 07/09/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)