ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଗଜପତି ତରଫରୁ ନୋଟିସ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଗଜପତି ତରଫରୁ ନୋଟିସ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଗଜପତି ତରଫରୁ ନୋଟିସ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଗଜପତି ଅଧିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କୃତକାର୍ଯ୍ଯ ଓ ଖାରଜ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ।

22/06/2018 29/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)