ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଗଜପତି ତରଫରୁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଗଜପତି ତରଫରୁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଗଜପତି ତରଫରୁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବୈଷାୟିକ ସରଞ୍ଜାମ କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ ।

28/06/2019 10/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (984 KB)