ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଗଜପତି ର ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଗଜପତି ର ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଗଜପତି ର ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ

ସହାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ(ଜୀବିକା) ପଦବୀ, ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପତ୍ର

25/07/2018 10/08/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (159 KB)