ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା

ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା

ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅଣଶିକ୍ଷା ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ତଥା ଚିଠା ନଂ 700 ତାରିଖ 08.05.2018 ନିମନ୍ତେ ସାଧାରଣ ସୂଚନା

10/05/2018 30/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (129 KB)