ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା

ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା

ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅଣଶିକ୍ଷା ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ

10/05/2018 31/05/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (787 KB)