ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ(ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ)ରେ  ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର

ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ(ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ)ରେ  ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ(ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ)ରେ  ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର

ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ(ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ)ରେ  ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ।

01/07/2019 16/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)