ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜେ ଏନ ବି ଗଜପତି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା

ଜେ ଏନ ବି ଗଜପତି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
ଜେ ଏନ ବି ଗଜପତି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା

ଜେ ଏନ ବି ଗଜପତି ଦ୍ୱାରା ସଂବିଦା ଆଧାର ରେ ଶିକ୍ଷକ ଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା ବର୍ଷ ୨୦୧୮-୧୯ ପାଇଁ ।

20/05/2018 31/05/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)