ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଗଜପତି ତରଫରୁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଗଜପତି ତରଫରୁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଗଜପତି ତରଫରୁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

କାନ୍ଥଲେଖା, ମୁଦ୍ରଣ, ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଓ ଅଫିସ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

07/06/2019 20/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)