ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଅଫିସ ଆସବାବପତ୍ର ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଓଡିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିପଣନ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

25/07/2018 08/08/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (340 KB)