ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ଜିଲ୍ଲା ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ

ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ଜିଲ୍ଲା ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ

ସୁରକ୍ଷା ଜବାନ ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜର ପଦବି  ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ଜିଲ୍ଲା ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,ଗଜପତି

 

10/08/2018 24/08/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍ (881 KB)