ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନିଯୁକ୍ତି ସମନ୍ନିତ ଆଦିବାସୀ ଉନୟନ ସଂସ୍ଥା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ଗଜପତି

ନିଯୁକ୍ତି ସମନ୍ନିତ ଆଦିବାସୀ ଉନୟନ ସଂସ୍ଥା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ଗଜପତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
ନିଯୁକ୍ତି ସମନ୍ନିତ ଆଦିବାସୀ ଉନୟନ ସଂସ୍ଥା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ଗଜପତି

ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ନିଯୁକ୍ତି

16/01/2019 05/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (181 KB)