ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଡେଷ୍ଟାର ହୋମ ଶିଶୁ ଗୃହର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଆଗ୍ରହ୍ୟ ତାଲିକା

ଡେଷ୍ଟାର ହୋମ ଶିଶୁ ଗୃହର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଆଗ୍ରହ୍ୟ ତାଲିକା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
ଡେଷ୍ଟାର ହୋମ ଶିଶୁ ଗୃହର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଆଗ୍ରହ୍ୟ ତାଲିକା

ଡେଷ୍ଟାର ହୋମ ଶିଶୁ ଗୃହ, ଜରଉ, ମୋହନାର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିିିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସକାଶେ  ଆପତ୍ତି  ଆବେଦନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

07/08/2019 17/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)