ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ନୂଆଗଡ ଗଜପତି ତରଫରୁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ନୂଆଗଡ ଗଜପତି ତରଫରୁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ନୂଆଗଡ ଗଜପତି ତରଫରୁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ନୂଆଗଡ ଗଜପତି ତରଫରୁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

10/02/2020 12/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (533 KB)