ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଗଜପତି ତରଫରୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଗଜପତି ତରଫରୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଗଜପତି ତରଫରୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଗଜପତି ତରଫରୁ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ।

12/09/2018 27/09/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (177 KB)