ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରେଶମ ଶିଳ୍ପ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗଜପତି ତରଫରୁ ଶୁଦ୍ଧି ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରେଶମ ଶିଳ୍ପ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗଜପତି ତରଫରୁ ଶୁଦ୍ଧି ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରେଶମ ଶିଳ୍ପ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗଜପତି ତରଫରୁ ଶୁଦ୍ଧି ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ତୁତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତୁତ ବଗିଚା ଚାରିପଟେ ତାରବାଡ ଘେରିବା ସମ୍ବନ୍ଧେ

14/02/2019 19/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (990 KB)