ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସ୍ନାତକତ୍ତୋର ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି

ସ୍ନାତକତ୍ତୋର ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
ସ୍ନାତକତ୍ତୋର ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି

ସ୍ନାତକତ୍ତୋର ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି

04/01/2020 13/01/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (156 KB)