ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
 DIC ଗଜପତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଅଫିସ୍ ପରିସରରେ, PMFME ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ ହୋର୍ଡିଂ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

DIC ଗଜପତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଅଫିସ୍ ପରିସରରେ, PMFME ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ ହୋର୍ଡିଂ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

26/05/2022 02/06/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (253 KB)
ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଡି.ଆର.ଡି.ଏ . ଗଜପତି

ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଡି.ଆର.ଡି.ଏ . ଗଜପତି

20/05/2022 04/06/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (992 KB)
ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପାଳନ ଯୋଜନା ପାଇଁ WSHG / ଫେଡେରେସନ୍ ଚୟନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପାଳନ ଯୋଜନା ପାଇଁ WSHG / ଫେଡେରେସନ୍ ଚୟନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

19/05/2022 02/06/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ସଂରକ୍ଷଣ କର