ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର

ମାତ୍ର କାଶିନଗର ଏନ ଏ ସି  ଓ ପାରଲଖେମୁଣ୍ଡି ନଗରପାଲିକା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।

ଯାଆନ୍ତୁ: http://www.ulbodisha.gov.in

ଈ ନଗର ପାଲିକା ଓଡ଼ିଶା

ନଗରପାଳିକା ଅଫିସ୍‌, ପୁରନା ବସ୍‌ ସ୍ଟେଣ୍ଡ ପଖରେ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ଗଜପତି ଜିଳ୍ଳା, ଓଡ଼ିଶା
ସ୍ଥାନ : ନଗରପାଲିକା ଓଫିସ, ଏନ ଏ ସି ଓଫିସ ଏବଂ ଆଂଗଂବଡି କେଂଦ୍ରରୁ | ସହର : ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏବଂ କଶିନଗର | ପିନ କୋଡ୍ : 761200
ମୋବାଇଲ : 8895926340 | ଇମେଲ୍ : Parala[dot]mply[at]yahoo[dot]in