ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ୱଟେରଫାଲ

ଗଣ୍ଡାହାତୀ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଏକ ମୂଖ୍ଯ କର ଆଦାୟ ସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ।ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ୍ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ କି ଏଥାରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ହାତୀ ବସବାସ କରୁଥିଲେ । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ଏହି ସ୍ଥାନଟି ମୁଖ୍ଯତଃ “ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ” ପାଇଁ ଖ୍ଯାତି ଅର୍ଜନ କରିଅଛି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲରେ ଥିବ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜଳପ୍ରପାତ ମଧ୍ଯରୁ ଏହ ଏକ ମୁଖ୍ଯ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଟେ । ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି ୧୨୧୨.୪୦ ହେକ୍ଟର ଜାଗା ବିଶିଷ୍ଟ ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ୨୦ ମି. ଅଟେ । ଏହ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ଯାଞ୍ଚଳରୁ ୨୭ କି.ମି. ଦୂର ଅଟେ ।

ଖସଡା ଜଳ ପ୍ରପାତ ମୋହନା ବ୍ଲାକ ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ରୁ ୧୦ କି.ମି. ଦୂରୋ ରେ ଅଛି ।

ମାଙ୍କଡଡିଆଁ ଜଳପ୍ରପାତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ଯ ଏକ ଜଳପ୍ରପାତ ସ୍ଥଳି । ଏହା ଆର. ଉଦୟଗିରି ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ଯରେ ଥିବା ଶିଆଳିଲାଟି ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହା ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ଯ କାର୍ଯ୍ଯାଳୟ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ୮୦ କି.ମି. ଏବଂ ଆର. ଉଦୟଗିରି ମଣ୍ଡଳ ଠାରୁ ୨୨ କି.ମି. ଅଟେ । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନିରବତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ । ଲୋକମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ।

ଗୁଦ ଗୁଦା  ଜଳପ୍ରପାତ ମଧ୍ଯ ରାଯଗଡ଼  ବ୍ଲାକ ରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁୁୁୁଖ୍ୟାଳୟ ରୁ ୩୦ କିିିି.ମି. ଦୂର ରେ ଅଛି

 • ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତ
 • ମାଙ୍କଡଡିଆଁ ଜଳପ୍ରପାତ
 • ଖସଡା ଜଳପ୍ରପାତ
 • ଗୁଦୁଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତ
 • ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତ
 • ଗଣ୍ଡାହାତୀ
 • ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତ
 • ମାଙ୍କଡଡିଆଁ ଜଳପ୍ରପାତ
 • ଖସଡା ଜଳପ୍ରପାତ
 • ଗୁଦୁଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତ
 • ଶୀତକାଳୀନ ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଦୃଶ୍ଯ
 • ଗଣ୍ଡାହାତୀ ନିମ୍ନ ଜଳସ୍ରୋତ

କିଭଳି ପହଁଞ୍ଚିବେ:

ବିମାନ ମାର୍ଗରେ

ଭୁବାନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ରୁ ୨୮୦ କି.ମି. ଦୂର ରେ ପାରଲଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ତିତ ଅଛି । ଏଠାରୁ ୨୭ କି.ମି. ଦୂର ରୋଡ଼ ମାର୍ଗ ରେ ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି ।

ରେଳଗାଡ଼ିରେ

୧. ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏବଂ ୨. ପଲସା (୪୦ କି.ମି. ଦୂର ରେ ଅଛି) ।

ସଡ଼କ ପଥରେ

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଠାରୁ ୨୭ କି.ମି. ଦୂର ରୋଡ଼ ମାର୍ଗ ରେ ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି ।